202426924_3128145700751626_4984173124552704653_nRada Dzielnicy Łabędy pracuje w trybie zdalnym od lata roku 2020.
Teraz, gdy sytuacja warunki codziennego funkcjonowania powoli się normalizują, planujemy powrót do posiedzeń stacjonarnych.
Zaczęliśmy od spotkania w siedzibie Fundacji „Dom Nadziei” przy ul. Głównej 30, gdzie kończą się prace modernizacyjno – remontowe,
przekształcające dawną placówkę edukacyjną w placówkę służby zdrowia.
Wszystkie obiekty dawnej szkoły są już gotowe, trwa wyposażanie ośrodka, prowadzone są jeszcze prace na zewnątrz.
Członkowie Rady obejrzeli poszczególne pomieszczenia i otoczenie budynków.
Zapoznali się z podstawowymi informacjami na temat sposobu użytkowania budynku głównego oraz dwóch pozostałych.
O szczegółach, dotyczących nowej placówki będziemy informować na bieżąco, podobnie, jak informowaliśmy o postępie prac, wykonywanych w obiektach przy ul. Głównej 30 od października 2018 r.
Przypominamy, że przy ul. Głównej 30, do 31 sierpnia 2016 r. mieściło się Gimnazjum nr 19, Obiekty szkolne zostały na mocy uchwały Rady Miasta Gliwice z 30 marca 2017 r. wydzierżawiona na rzecz Fundacji „Dom Nadziei” na okres 30 lat.
Ks. Dyrektorowi Bogdanowi Peciowi dziękujemy za zaproszenie i umożliwienie członkom Rady obejrzenia tego, co jest wynikiem długich i kosztownych pracą.


Comments are closed.