201763798_3127949414104588_7082680924368171813_nWciąż usuwane są ubytki w jezdniach.
Ekipy remontowe pracują w różnych punktach Łabęd.
O stanie naszych dróg obszernie napisaliśmy we wcześniejszym poście, poświęconym naszym zabiegom o remonty.


Comments are closed.