201214019_3127828947449968_7027321112267878310_nNiebawem rozpoczną się prace nad budżetem Miasta Gliwice na rok 2022.
W związku z tym, o tej porze roku, kierujemy do Prezydenta Miasta i podległych mu wydziałów i jednostek miejskich wnioski w sprawie prac, które – naszym zdaniem – winny być wykonane w w bliskiej i dalszej perspektywie czasowej.
Takie wnioski przekazaliśmy m.in. Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Mariuszowi Śpiewokowi.
W stosownym piśmie wskazaliśmy 5 ulic do remontu w pierwszej kolejności i 14 na lata następne.
Informowaliśmy o tym szczegółowo w jednym z naszych postów.
W imieniu Prezydenta odpowiedział ZDM, cytujemy najważniejsze fragmenty:
„[…] Większość wskazanych w korespondencji ulic, zgodnie z kwalifikacją – bardzo dobry, dobry, ostrzegawczy, zły – jest w stanie ostrzegawczym lub złym, co jest zgodne z przekazaną listą.
[…] w ostatnich latach nakłady finansowe na poprawę infrastruktury drogowej w Dzielnicy Łabędy kształtowały się w kwotach ok. 2,4 mln zł w 2018 r., 2,8 mln zł w 2019 r., 3 mln zł w 2020 r.
[…] wskazane […] propozycje tematów remontowych zostaną wpisane na listę zadań oczekujących na realizację i będą sukcesywnie wdrażane w latach następnych.”


Comments are closed.