165202015_3067805960118934_1694851103380315270_nNiestety, miejsc, w Łabędach, w których porzucane są odpady, nie brakuje.
Wydawać by się mogło, że ludzi tak wyraźnie lekceważących swoje obowiązki i nasze prawa, jest coraz mniej.
Czy tak jest?
Obawiamy się, że nie.
Co jakiś czas pokazujemy takie śmietniki. Ostatnio pisaliśmy o oponach porzuconych przy ul. Spokojnej i śmieciach przy ul. Zamkowej.
Konieczne było sprzątanie lasu.
W jednym z numerów „Naszych Łabęd” opisaliśmy kilka bardzo zaśmieconych miejsc, położonych w centralnych punktach dzielnicy.
Każdorazowo, gdy „odkrywany” dzikie śmietnisko, zwracamy się do właściwych służb i śmieci są usuwane… za nasze pieniądze.
Dziś poprosiliśmy Straż Miejską o interwencję w sprawie stanu terenu położonego w rejonie Stacji Uzdatnianie Wody i końca ul. Kanałowej.
Zalegają tam odpady poremontowe, opony i inne śmieci.
Autorce zdjęć dziękujemy na zgodę na ich publikację oraz przekazane informacje.


164746304_3066842163548647_5770312698943561438_nPrzypominamy, że w związku z pytaniami i postulatami mieszkańców zapytaliśmy Miejski Zarząd Usług Komunalnych, czy planuje sadzenie na terenie Łabęd drzew tlenowych. Jeśli takiego planu nie to wskazane byłoby rozważenie ich zastosowania.
Zaproponowaliśmy trzy miejsca – skwer przy ul. Wolności, skwer przy ul. Narutowicza i na Piaskowej Dolinie. Zapytaliśmy też, czy drzewa tlenowe mógłby w ramach swoich zadań sadzić Zarząd Dróg Miejskich.
Swoją propozycję rozumiemy jak pilotaż, spróbowanie czego nowego, punktowo, tam. Gdzie po wcześniejszych wycinkach drzew mamy otwarte, nasłonecznione przestrzenie.
Otrzymaliśmy odpowiedź. Zacytujemy Państwu kilka fragmentów pisma podpisanego przez dyrektora MZUK
1. […] Miejski Zarząd Usług Komunalnych oraz Zarząd Dróg Miejskich informuje, że w chwili obecnej nie jest planowane wprowadzanie do nasadzeń drzew z gatunku Oxytree (Paulownia Clon in Vitro).
2. Uzasadnione to jest brakiem niezależnych i obiektywnych badań związanych z uprawą tej rośliny w Polsce, jak również faktem, że nie jest znany długoterminowy wpływ gatunku na rodzime gatunki oraz zbiorowiska roślinne.
3. Nadmieniamy również, że roślina ta ma bardzo duże zapotrzebowanie na wodę co może negatywnie wpłynąć na warunki wodne i siedliskowe.
4. Wskazane drzewo, jako odmiana szybko rosnąca, skierowana jest w głównej mierze do stosowania na plantacjach jako drzewo do szybkiego pozyskania drewna, lub jako roślina energetyczna do pozyskania biomasy, co w założeniu nie jest celem zieleni miejskiej.
5. Tereny miejskie w głównej mierze za zadanie mają funkcje rekreacyjne, ochronne i edukacyjne, a więc nie powinny być zbiorowiskiem plantacji jednogatunkowych.
6. Dodatkowo umieszczenie drzew w pasach drogowych z uwagi na korony mogące dorastać do 10 m szerokości, mogą powodować spore utrudnienia w pielęgnowaniu drzew z uwagi na ich szybki wzrost. Dodatkowo opad liści tej wielkości na jezdnie oraz chodniki, może być niebezpieczny dla użytkowników.
7. Nie bez znaczenia jest fakt, iż mocno rozbudowany system korzeniowy, może doprowadzać do wyjałowienia gleby, a ponadto nawet po ścięciu, drzewo zdolne jest do ponownego wzrostu, co może być przyczyną ekspansji rośliny nawet po zaniechaniu jej uprawy.
8. Planowanie nasadzeń w głównej mierze opiera się na gatunkach rodzimych i ich odmianach, których walory są nie do przecenienia w odróżnieniu od gatunków introdukowanych.
9. Niemniej jednak w miarę pojawiania się wiarygodnych opracowań związanych z uprawą wskazanej rośliny, będziemy rozważali możliwość jednostkowego wprowadzania gatunku jako domieszki do rodzimego ekosystemu.
10. Informujemy również, że obie jednostki miejskie, zawsze dokonują nasadzeń zastępczych w dzielnicy z której są usuwane drzewa, i stan taki ma miejsce od kilku lat.”
Odnosić się do tych argumentów nie będziemy. Mamy na ich temat własne zdanie, ale póki co nie będziemy się nim z Państwem dzielić. Sprawy nie zostawiamy.
Napiszemy jedynie, że:
• W piśmie nie wskazano ani jednej zalety drzewa tlenowego,
• za próbę odpowiedzi na nasz postulat uważać należy p. 9, który niczego nie przekreśla i traktuje sprawę jako otwartą,
• proponowaliśmy MZUK posadzenie drzew tlenowych w miejscach, w których w ostatnich latach usunięto znaczną liczbę drzew, a teren jest odsłonięty i nie zapewnia użytkownikom komfortu korzystania z obiektów miejskich, nie określaliśmy ich liczby.


164243132_3065659107000286_7094674678143543766_nRegularnie informujemy Państwa o sprawach, które zgłaszają Radzie Dzielnicy Łabędy mieszkańcy.
Ostatnią informację na ten temat zamieściliśmy dość dawno, bo 7 lutego. Za tak długą przerwę przepraszamy.
W tym czasie odebraliśmy prośby w sprawie:
1. uszkodzenia urządzeń na placu zabaw na skwerze przy ul. Narutowicza,
2. wyrzucania śmieci do lasu w sąsiedztwie ogrodów działkowych,
3. wjeżdżanie samochodów na alejkę, łączącą ul. Partyzantów z ul. Kosmonautów,
4. uszkodzenia chodnika przy ul. Wieniawskiego,
5. uszkodzenia obudowy pokryw sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Tuwima i Wieniawskiego,
6. śmieci wokół sklepu spożywczego przy ul. Kosmonautów,
7. dziur w jezdniach – Partyzantów, A. Jagiellonki, Przyszowska, Portowa, Staromiejska,
8. uszkodzenia chodnika i zapadającej się studzienki przy ul. Zygmuntowskiej,
9. zapadniętej studzienka deszczówki na ul. Partyzantów,
10. porzucenia śmieci przy ul. Zamkowej i Spokojnej,
11. niszczenia drzew poprzez nieprawidłową pielęgnację – na ul. Zygmuntowskiej, Staromiejskiej, Przyszowskiej i Głównej,
12. budowy masztu na obrzeżach Małego Osiedla,
13 nieświecących lamp w części ul. Przyszowskiej,
14. porzuconego samochodu przy ul. Zygmuntowskiej,
15. prowadzenie wycinki drzew w łabędzkim lesie pomimo okresu lęgowego,
16. zagospodarowania działki nr 177 przy ul. Zygmuntowskiej /pomiędzy kościołem a nowymi blokami/,
17. wycięcia suchych topól, rosnących na działce przy ul. Batorego,
18. parkowania samochodów ciężarowych na terenie miasta, na łuku ul. Pułaskiego,
18. niszczenia niedawno wyremontowanego chodnika, łączącego ul. Planetarną z ul. Ciołkowskiego,

19. niesprzątania po psach, zalegania w miejscach publicznych dużej ilości odchodów.


163059954_3063576967208500_6819463108713342044_nRegularnie podajemy Państwu informacje o liczbie mieszkańców Łabęd udostępniane nam przez Wydział Spraw Obywatelskich.
Według stanu z 1 marca 2021 r. na pobyt stały zameldowanych było na terenie Łabęd :
14.508 osób, w tym 7.551 kobiet i 6.997 mężczyzn.
Niestety, w ciągu ostatnich trzech miesięcy odeszło od nas 69 osób.
Od początku roku 2021 urodziło się 13 dzieci, w tym 5 dziewczynek i 8 chłopców.
Dla porównania podajemy dane z roku 2020:
1 grudnia – 14.577 osób,
1 października – 14.619 osób,
30 czerwca – 14.621 osób,
31 marca – 14.624 osoby,
29 lutego – 14.651 osób.
W roku 2020 urodziło się 134 dzieci.


163392303_3063610740538456_5233750751136120483_n (1)Jednostki samorządowe, na terenie których w przeszłości działały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej mogły do 12 lutego złożyć maksimum trzy wnioski o dotacje przeznaczone na inwestycje, na łączną kwotę 5 mln zł.
Rada Dzielnicy Łabędy podjęła w tej sprawie Uchwałę nr 23/2021 z 7 stycznia 2021 r.
Wskazaliśmy w niej kilka zadań, które mogłyby być realizowane na terenie dawnego PGR Łabędy lub w jego rejonie.
Prezydent Miasta uznał oczekiwania Rady za zasadne.
Miasto Gliwice złożyło dwa wnioski o dotacje z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dla gmin, w których funkcjonowały PGR. Jeden z nich dotyczy ul. Zamkowej.
Droga odcinkowo jest drogą gruntową, pozostała jej część jest niejednorodna, nawierzchnia drogi jest wykonana z asfaltobetu, płyt betonowych i trylinki.
Przedmiotem inwestycji, zgodnie ze złożonym wnioskiem, ma być wykonanie jezdni o długości około 530 m i szerokości 5,50 m, jednostronnego chodnika o szer. 2,0 m, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego.
Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach 326, 328/2 obr. Stare Łabędy oraz 53/1, 92/2 obr. Łabędzkie Pola.”
Jaki to odcinek?
Spory, bo rozpoczynający się przy kapliczce, a kończący na skrzyżowania z ul. Rzeczycką, razem z łącznikiem pomiędzy dwoma częściami drogi, wyremontowaną kilka lat temu i starą.
Koszt planowanych prac to 3,5 mln zł. Pozostałe 1,5 mln zł ma być przeznaczone na sfinansowaniem fragmentu bulwaru nad Kłodnicą.
Obydwa wnioski zyskały pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Wspierania Rolnictwa.
Jeśli Miasto Gliwice uzyska dotacje to przebudowa ul. Zamkowej zostanie zrealizowana do grudnia 2022 r.
To niezmiernie ważna sprawa i duży sukces naszego lokalnego samorządu. Gdyby nie wykorzystanie szansy na pozyskanie środków z zewnątrz, to na remont ul. Zamkowej przyszłoby nam czekać bardzo długo.
Czekamy na decyzje.


163285388_3063540603878803_2132119304760890587_n (1)Rada Dzielnicy Łabędy na posiedzeniu plenarnym, które odbyło się 17 marca zatwierdziła wykaz zadań do zgłoszenia w ramach budżetu obywatelskiego.
Przypominamy, że jest ich 14, w tym 7 zadań „twardych” i 7 „miękkich”.
Zadania „twarde”:
1. Modernizacja skweru przy ul. Strzelców Bytomskich.
2. Monitoring skweru przy ul. Narutowicza i skweru przy ul. A. Jagiellonki,
3. Modernizacja placu zabaw przy ul. Piaskowej,
4. Remont fragmentu ul. Rzeczyckiej.
5. Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Poezji i Ossolińskich.
6. Utwardzenie terenu wzdłuż ul. Ossolińskich.
7. Remont drogi wewnętrznej przy ul. Strzelców Bytomskich.
Zadania „miękkie”
1. Warsztaty lego.
2. Cykl imprez dla Seniorów.
3. Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy.
4. Kurs samoobrony dla kobiet.
5. Zumba fitness.
6. Gimnastyka dla kobiet.
7. Zajęcia tenisa stołowego.
Od poniedziałku zacznie się „obrabianie” wniosków. Ich weryfikacja potrwa do 14 czerwca.
Wtedy dowiemy się, które z naszych wniosków uzyskają opinię pozytywna, a które negatywną. Miejmy nadzieję, że wszystkie będą pozytywne i znajdą się na liście do głosowania,


162044808_3062521007314096_8057261253498257145_nRada Dzielnicy Łabędy, podobnie, jak w latach wcześniejszych, aktywnie uczestniczyła w kończącym się właśnie etapie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego, którym jest składanie wniosków.
Zachęcaliśmy do aktywności mieszkańców, ale sami też przygotowaliśmy propozycje zadań dla Łabęd.
Członkowie Rady, po przeanalizowaniu poprzednio składanych wniosków, ich losów, zgłaszanych potrzeb, we współpracy z różnymi podmiotami, przyjęli wykaz zadań i opracowali stosowne wnioski.
Dziś zostały one złożone.
Zaproponowanych zadań jest 14, w tym 7 „twardych” i 7″miękkich”..
Zostały one podpisane przez członków Rady i jedną osobę spoza jej składu.
Wszyscy wnioskodawcy wyrazili zgodę na podanie osobom zainteresowanym swojego imienia i nazwiska oraz telefonu kontaktowego.
Chcielibyśmy w ten sposób zachęcić innych wnioskodawców do ujawniania się.
Jakich zadań dotyczą wnioski poinformujemy w odrębnym materiale.


 
161640401_3062050124027851_1705540900142369219_nNa ulicach Łabęd pracują zamiatarki czyszczące jezdnie.
Trzeba usunąć pozimowe resztki.
Kwitną krokusy, zamiatarki pracują… nadchodzi wiosna.
W różnych punktach dzielnicy, szczególnie w godzinach wieczornych, widać ekipy czyszczące wpusty kanalizacji deszczowej.
Dzieje się.


162431702_3062045500694980_5155905485771058268_n17Na terenie Łabęd przybywa miejsc, w których kwitną krokusy.
Najpierw pojawiły się na skwerze przy ul. Narutowicza, posadzone przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych.
Potem. Zarząd dróg Miejskich ozdobił krokusami pas drogowy przy ul. Strzelców Bytomskich.
W tym roku krokusy zakwitły także na skwerze przy ul. Wolności.
Wyglądają bardzo ładnie.

Z czasem pojawią się także i inne kwiaty w różnych innych miejscach.


162347754_3061131467453050_9111955532509258592_nProblem dzikich śmietnisk dotyka także ul. Spokojną / boczna ul. Oświęcimskiej /.
Niedawno, na koszt miasta, wywieziono stamtąd trzy kontenery odpadów.
Po chwili przerwy proceder powrócił.

Zaczęło się od opon.