STRAGANWieczorem 30 października Rada odebrała zgłoszenie uszkodzenia jezdni ul Klasztornej poprzez wbicie w nią metalowego pręta, podtrzymującego zadaszenie straganu.

Mieszkańcy przesłali zdjęcia pokazujące miejsce, w którym został on ustawiony i poprosili o interwencję.

Z samego rana nawiązaliśmy kontakt z Zarządem Dróg Miejskich. Pracownicy ZDM przyjechali  na miejsce.

Po stwierdzeniu, że stragan został ustawiony bez niezbędnego zezwolenia, w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Zacisze, a asfalt został uszkodzony, wezwali patrol interwencyjny Straży Miejskiej. Funkcjonariusze wraz z pracownikami ZDM ustalili sprawcę wykroczeń i podjęli stosowne działania.

W ich wyniku stragan został usunięty, a jego właściciel ukarany.

ZDM, za naszym pośrednictwem, bardzo dziękuje mieszkańcom za zgłoszenie nieprawidłowości, a przede wszystkim za aktywną postawę społeczną.

Po raz kolejny potwierdziliśmy, że współpraca mieszkańców z Radą i służbami miejskimi przynosi oczekiwane rezultaty.

Rada dziękuje pracownikom ZDM i funkcjonariuszkom Straży Miejskiej za szybkie rozwiązanie problemu, a mieszkańcom za zaufanie.


 

rozlewiskoInterwencja Rady Osiedla w sprawie rozlewiska, które powstało na obrzeżach ul. Klasztornej została podjęta na prośbę mieszkańca.

Pierwsze działania podjęliśmy już w dniu zgłoszenia.

Wystąpiliśmy do Wydziału Środowiska z wnioskiem o podjęcie interwencji w sprawie zakłócenia stosunków wodnych w rejonie ul. Klasztornej.

Jednak po obejrzeniu przesłanych zdjęć uznaliśmy, że to za mało, że konieczne jest spowodowanie szybkich działań zabezpieczających interesy mieszkańców i prowadzących do likwidacji rozlewiska.

Następnego dnia rano skontaktowaliśmy się z dowódcą łabędzkiej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej, Naczelnikiem Wydziału Środowiska i Naczelnikiem Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej i dokładnym sprawdzeniu stanu rozlewiska uzgodniono, że na obecnym etapie rozwiązaniem problemu zajmie się Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Samochód firmy rozpoczął pracę przed godz.16., pompował i wywoził wodę do Centralnej Oczyszczalni Ścieków aż do godz. 20. Pomimo kilkugodzinnej pracy usunął tylko część rozlewiska. Po krótkiej przerwie do działań przystąpiła nocna zmiana.

Kolejne informacje na temat sposobu rozwiązania problemu będziemy Państwa informować na bieżąco.


 

sp3231 października odbył się odbiór końcowy prac, wykonanych przez firmę Skanska S.A. na rzecz Szkoły Podstawowej nr 32 przy ul. Wrzosowej.

Obiekty obejrzeli i podpisali stosowne dokumenty – bez uwag – przedstawiciele Wydziału Inwestycji i Remontów, Wykonawcy, Rady Osiedla i dyrektor szkoły.

Dyrektor przejęła dokumentację, instrukcję użytkowania… odpowiedzialność za stan nowo powstałych obiektów.

Będą one być użytkowane po 14 dniach od przekazania ich urzędowi, co nastąpiło 24 października, a więc od 8 listopada.

Inwestycja kosztowała 1.029. 955,44 zł brutto. Na powstałe obiekty Skanska udzieliła 5 lat gwarancji.

Przypominamy, że przy ul. Wrzosowej powstały:

 1. boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy, o wymiarach 46 m x 30 m,
 2. boisko do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej, o wymiarach 18 m x 9 m,
 3. bieżnia prosta 4 torowa z nawierzchnią poliuretanową o długości 60 m,
 4. bieżnia do skoku w dal zakończoną zeskokiem wraz ze skrzynią.

Inwestycja trwała dłużej niż planowano, bo aż od maja 2016 r. Największym problemem okazały się drzewa.

Na szczęście, to, co trudne jest już za nami. Teraz pozostaje tylko cieszyć się z tego, że uczniowie i mieszkańcy Łabęd zyskują piękne, funkcjonalne i dobrze wykonane obiekty sportowe.


 

Strzelców

O termin jego wykonania pytaliśmy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej regularnie. Po raz pierwszy 5 stycznia, ostatni, 24 października.

Niestety, odpowiedzi były bardzo zdawkowe, informowały tylko o tym, że realizacja zadania została przekazana do ZBM II TBS.

O szczegółach Rady Osiedla nie informowano, bo zadanie zgłoszone zostało w ramach budżetu obywatelskiego przez mieszkankę, wspartą przez 15 osób.

To one były i są nadal partnerem dla ZBM II TBS i ZGM.

Na początku października okazało się, że mieszkańcy muszą podjąć decyzję  w sprawie ograniczenia zakresu remontu ze względu na niewystarczające środki – po wykonaniu oświetlenia pozostała kwota nie wystarczała na realizację pełnego zakresu remontu.

Wtedy Rada Osiedla Łabędy została poproszona przez przedstawicieli mieszkańców o pomoc i włączenie się w poszukiwanie rozwiązania.

Sprawa wymagała wyjątkowej aktywności. Traktowana była przez nas jako najważniejsza. Działania podejmowaliśmy codziennie. Co robiliśmy w sprawie remontu drogi pomiędzy 8 października


ZSO2Od kilku miesięcy trwają prace przygotowawcze do inwestycji w ZSO 2. Nowy wygląd i nowe funkcje zyskają tereny należące do szkoły przy ul. Partyzantów 25.

Planowane zmiany są konieczne i od lat wnioskowane przez Radę Osiedla, kierownictwo szkoły i rodziców.

W ostatnim czasie, gdy w szkole umieszczony został oddział przedszkolny, oczywistym stało się, że do przyjętych rozwiązań trzeba wprowadzić korekty, uwzględniające nowe potrzeby .

Na wniosek Rady, uzgodniony z dyrektorem ZSO 2, w celu uzyskania oczekiwanego rezultatu projektowanej inwestycji, zadanie rozdzielono na 2 części.

Pierwsza z nich obejmie projektowanie i modernizację boisk szkolnych, czyli terenów położonych od strony ul.  R. Luksemburg i Rodzinnej. Za jego realizację będzie odpowiadał Wydział Inwestycji i Remontów.

Drugie, wydzielone z pierwotnego zakresu, będzie obejmowało zagospodarowanie terenów szkolnych, położonych od strony „Łabędzia” i pomiędzy budynkiem szkoły a ul. Partyzantów. Za realizację tego zadania odpowiedzialny będzie Wydział Edukacji.

Obydwa zadania będą realizowane niezależnie od siebie.

Naczelnik Wydziału Edukacji powiadomił nas pismem z 26 października, że „dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 otrzymała już dokumenty niezbędne do dokończenia postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji […]

Po zwiększeniu planu finansowego placówki i podpisaniu umowy na opracowanie projektu, niezwłocznie rozpoczną się prace koncepcyjne.”

Rada Osiedla Łabędy weźmie udział w prowadzonych pracach na wszystkich ich etapach.


PECTrwają prace budowlane, prowadzone na zlecenie PEC – Gliwice.

Powstaje nowa sieć ciepłownicza. Jej ułożenie wymaga użycia ciężkiego sprzętu, wykonania wykopów, wywiezienia ziemi, przetransportowania niezbędnych materiałów.

Inwestycja prowadzona jest w obrębie ulic:  Wieniawskiego, Batorego, 22 Lipca, Wolności, Majakowskiego, Tuwima, Przyszowska, Partyzantów.

Dla mieszkańców równie ważne jest szybkie i poprawne wykonanie sieci, ale także usuniecie powstałych zniszczeń.

Część z nich jest nie do uniknięcia, część – niestety – jest nieuzasadniona. W sprawie ochrony poszczególnych miejsc i planowanych napraw zwracaliśmy się już kilkakrotnie do Zarządu Dróg Miejskich.

ZDM odpisał nam 23 października, że:

 1. „Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. zostało pisemnie poinformowane przez ZDM o nieprawidłowościach stwierdzonych na swojej budowie i wezwane do usunięcia przyczyn i skutków zniszczenia nawierzchni ulic Łabęd. […]”
 2. „Do tej pory nie odbył się żaden odbiór końcowy terenu […] Każdorazowo rejon prac zostanie dokładnie sprawdzony, z wykorzystaniem otrzymanych zgłoszeń mieszkańców i radnych.”
 3. „W odbiorach końcowych terenu po budowie sieci ciepłowniczej, ze strony ZDM, udział wezmą inspektorzy z Referatu zajęcia pasa drogowego, Referatu remontu dróg i Referatu utrzymania zieleni. Teren z pewnością zostanie właściwie odtworzony do stanu nie gorszego niż sprzed rozpoczęcia robót.”

Najwięcej uwagi będzie wymagał końcowy etap inwestycji. Wtedy będą usuwane powstałe zniszczenia. Wtedy też niezbędna będzie aktywność poszczególnych zarządów i zarządców, którzy powinni doglądnąć swojego terenu.

Rada Osiedla będzie pilnować stanu terenów należących do miasta.


 

naprawyW związku z naszą interwencją podjętą w sprawie zniszczeń w obrębie niektórych ulic, a będących skutkiem prac budowlanych, wykonywanych na zlecenie PEC, Zarząd Dróg Miejskich, po przeprowadzeniu wizji i rozmowie z kierownikiem robót, wystąpił do PEC z pismem, w którym napisał m.in.:

„Naprawa powstałych zniszczeń będzie warunkowała odbiór końcowy pasa drogowego po zakończeniu budowy sieci ciepłowniczej.

Dokładny zakres prac musi zostać uzgodniony z ZDM w Gliwicach.”

Ponieważ inwestycja PEC powoli zbliża się do końca, będziemy teraz intensywnie zajmować się wszystkim tym, co uległo uszkodzeniu, zostało zdemontowane, rozkopane, aby wróciło do stanu pierwotnego. A jest tego sporo. O kolejnych etapach tych prac będziemy Państwa informować.

Już zwróciliśmy się o z wnioskiem o szczególny nadzór nad tymi pracami do Zarządu Dróg Miejskich.


zniszczenie1 października poprosiliśmy Straż Miejską o interwencję w sprawie  zniszczenie pokrywy wewnętrznego kanału nieznanej nam sieci, znajdującej się w rejonie wiaduktu kolejowego, na terenie wyjazdu z drogi nieutwardzonej, położonej pomiędzy nasypem kolejowym i Kanałem Gliwickim. Sytuacja mogła stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych.

Sprawę zgłosiliśmy także Zarządowi Dróg Miejskich. W piśmie zawarliśmy wniosek o:

 1. pilne odczytanie nagrań z monitoringu i ustalenie sprawcy zniszczeń,
 2. podjęcie działań w celu ostatecznego, od lat wnioskowanego wyeliminowania brudzenia jezdni i chodnika przez samochody wyjeżdżające na ul. Staromiejską,
 3. zajęcie jednoznacznego stanowiska przez odpowiednich specjalistów w sprawie dopuszczalności włączania się do ruchu z przejeżdżaniem po chodniku dla pieszych, w obrębie sygnalizacji świetlnej, na łuku drogi o minimalnej widoczności.

Związek pomiędzy ruchem samochodów ciężarowych a zniszczeniem pokrywy wydaje się oczywisty. Świadczą o tym ślady opon.

Dziś okazało się, że zniszczenia były poważniejsze niż nam się wydawało. Świadczy o tym zakres prac budowlanych, które musiał wykonać właściciel uszkodzonej infrastruktury.


ARENA10 września odbyło się uroczyste otwarcie miejskiej areny lekkoatletycznej, mieszczącej się na terenie osiedla Kopernika.

Jest nowoczesna i piękna. Jej parametry pozwalają na organizację zawodów rangi mistrzostw Polski.

Gliwice zyskały m.in. 400 m bieżnię z 6 torami okólnymi, trzytorową bieżnię rozgrzewkową, sektor rzutów, skocznię wzwyż, w dal, trójskoku, boisko wielofunkcyjne o wymiarach 22×44 m i wieżę sędziowska.

Inwestycja kosztowała 14 mln zł. Obiektem będzie zarządzać Stowarzyszenie GKS Piast.

Arena będzie użytkowana przez lekkoatletów, ale w określonych godzinach będą mogli korzystać z niej mieszkańcy Gliwic.

Ponieważ obiekt położony jest blisko Łabęd zapewne będzie służyć także łabędzianom.

Zachęcamy do oglądnięcia areny i skorzystania z możliwości, jakie stwarza.


 

BOISKO23 października minął termin zakończenia inwestycji przy ul. Wrzosowej.

Prace zostały zakończone.

Teraz Wydział Inwestycji i Remontów, wspólnie z wykonawcą, przygotowuje obiekt do odbioru końcowego. Rada Osiedla Łabędy zostanie o jego terminie powiadomiona i weźmie w nim udział.

Przypominamy, że zadanie jest finansowane z budżetu miasta Gliwice.

Zrealizowała je Skanska S.A. za kwotę 1.029. 955,44 zł brutto.

Powstałe obiekty sportowe będą ogólnodostępne. Mieszkańcy Łabęd będą mogli z nich korzystać także po zakończeniu zajęć szkolnych. Sposób ich użytkowania określi regulamin.

Co powstało przy SP 32 ? Przy ul. Wrzosowej powstały:

 1. boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy, o wymiarach 46 m x 30 m,
 2. boisko do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej, o wymiarach 18 m x 9 m,
 3. bieżnia prosta 4 torowa z nawierzchnią poliuretanową o długości 60 m,
 4. bieżnia do skoku w dal zakończoną zeskokiem wraz ze skrzynią.