przysztanekPowracamy do sprawy fatalnego stanu końcowego przystanku komunikacji miejskiej. O długiej historii zabiegów o zmianę stanu technicznego i stanu prawnego działki nr 74/1 obręb Łabędy pisaliśmy już kilkakrotnie.

Działka jest we władaniu Zakładów Mechanicznych Bumar – Łabędy S.A. Rozwiązaniem jest przejęcie działki przez Miasto Gliwice. Stworzyłoby to możliwość przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych.

Niestety, obecni zarządcy terenu nie interesują się sprawą. Nie reagują na kolejne prośby i wnioski w sprawie uregulowania jego stanu prawnego.

Znów poprosiliśmy o podjęcie działań, zmierzających do rozwiązania problemu.

Odpisano nam, że sprawę przejął Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Wiążemy z tą zmianą duże nadzieje.

Kolejny wniosek w sprawie nieodpłatnego zbycia na rzecz Miasta Gliwice prawa użytkowania wieczystego działki nr 74/1 obręb Łabędy, zajętej pod pętlę autobusową przy ul. Mechaników skierował do Zakładów Mechanicznych Bumar – Łabędy S.A. Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice Piotr Wieczorek pismem z 28 lipca 2017 r.


WOLNOŚCINa naszą prośbę o korektę drzew, rosnących wzdłuż ul. Wolności odpowiedział Zarząd Dróg Miejskich.

Poinformowano nas, że w harmonogramie na rok bieżący ujęto przeprowadzenie cięć sanitarno – pielęgnacyjnych i korekcyjnych koron w koniecznym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem odsłonięcia lamp oświetlenia ulicznego.

Prowadzenie tego typu prac uzależnione jest od sprzyjających warunków atmosferycznych i terminu gniazdowania ptaków.

ZDM informuje też, że obecnie żadne z drzew przy ul. Wolności nie wymaga pilnego usunięcia.

W kolejnych latach dokonywane będą przeglądy ich stanu fitosanitarnego.

Wyjaśniono nam również, że ze względu na konieczność użycia sprzętu specjalistycznego i zaplanowania prac z odpowiednim wyprzedzeniem, cięcia pielęgnacyjne nie mogą być wykonane w krótkim terminie po zgłoszeniu.

Ważne, że nasz wniosek został zakwalifikowany do realizacji o czeka na wykonanie.


ZSO2Na facebooku Rady od czasu do czasu zamieszczamy „zdjęcia – zagadki”, prosząc czytelników o rozpoznanie miejsc, które są na nich uwidocznione.

O tej piszemy także na naszej stronie, bo tym razem zgadywanie się nie powiodło.

Fotografia pokazuje miejsce, w którym często i regularnie bywa wiele osób. Przechodzą obok tego zarośniętego terenu i – jak się okazuje – nie zwracają na niego uwagi.

Jest to miejsce, o którego zmianę zabiegamy od wielu lat. Teraz zbliżamy się do finału. Będziemy o planowanych zmianach Państwa informować.

A co to za miejsce ? To tereny należące do szkoły przy ul. Partyzantów 25. Taki pas zarośniętej, zaniedbanej ziemi leży pomiędzy budynkiem a tyłami domów, stających przy ul. Partyzantów po stronie nieparzystej.


przystanekAktualny stan końcowego przystanku autobusowego komunikacji miejskiej wymaga natychmiastowej zmiany.

Piszemy o nim, ponieważ jest ważny i sygnalizowany przez mieszkańców.

Rada Osiedla zna problem i o jego rozwiązanie zabiega od kilku lat.

Polega on na tym, że działka nr 74/1 obręb Łabędy, na której położony jest przystanek nie jest własnością Miasta Gliwice. Należy ona do Skarbu Państwa i jest w zarządzie Zakładów Mechanicznych Bumar Łabędy S.A.

Rozwiązaniem jest przejęcie terenu przez Miasto Gliwice. Problem można rozwiązać szybko. Wystarczy, że zarządzający wykaże minimum aktywności, podejmując niezbędne działania. Niestety, działań nie ma. Miasto koresponduje z ZM Bumar Łabędy S.A., ale nic z tego nie wynika.

Dziś wystąpiliśmy do Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych z prośbą o informację na temat aktualnego stanu sprawy. Odpowiedź otrzymamy najpóźniej po 14 dniach.

Historia naszych zabiegów o przejęcie przez Miasto Gliwice działki nr 74/1 obręb Łabędy, na której usytuowany jest przystanek, znajdziecie Państwo we wcześniejszych materiałach.


policjaZ okazji obchodzonego dziś Święta Policji życzymy kierownictwu i funkcjonariuszom Komisariatu Policji IV wiele radości i satysfakcji z wykonywanych obowiązków.

Niech Wasza praca będzie bezpieczna, niech spotyka się ze zrozumieniem i wdzięcznością.

Dziękujemy za codzienną, owocną współpracę. Jesteśmy wdzięczni za wspieranie działań podejmowanych przez Radę na rzecz mieszkańców Łabęd.

Funkcjonariuszom awansowanym na wyższy stopień służbowy gratulujemy zawodowego sukcesu.

Jednemu z naszych dzielnicowych – Grzegorzowi Tomankowi, który otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Gliwice, życzymy kolejnych wyróżnień.


przyłączePo zakończeniu zajęć w Przedszkolu Miejskim nr 38 przy ul. Literatów rozpoczęła się przebudowa istniejącego przyłącza ciepłowniczego.

O podjęciu inwestycji zdecydował stan rur, których skorodowanie było na tyle poważne, że ich wymiana została uznana za konieczną.

Prace wykonywane są na zlecenie Wydziału Inwestycji i Remontów. Realizuje je gliwicka firma Preinstal s.j.

Koszt inwestycji to 167.280 zł.

Przebudowa przyłącza ciepłowniczego zapewni dzieciom uczęszczającym do przedszkola przy ul. Literatów odpowiednie warunki przebywania w palcówce.


drzewaW godzinach popołudniowych 19 lipca rozpoczęła się wycinka 25 drzew różnych gatunków, rosnących na terenie szkolnym przy ul. Wrzosowej.

To smutny, ale konieczny proces. Usuwanie dorodnych drzew liściastych okazało się konieczne ze względu na kolizję z nowo powstającymi obiektami sportowymi.

Pozostawienie drzew w ich dotychczasowej lokalizacji mogłoby w przyszłości stanowić źródło zniszczeń nawierzchni boisk i innych obiektów sportowych.

Na usunięcie drzew wydał zezwolenie Urząd Marszałkowski w Katowicach.

Nasadzenia zastępcze zostaną wykonane na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Wrzosowej.

Wycinka drzew – jak wynika z informacji przekazanej nam dziś przez właściciela firny wykonującej usługę – zostanie zakończona jutro.

Prace postępują niezmiernie sprawnie. Dzięki ich wykonaniu możliwe będzie rozpoczęcie zasadniczych prac budowlanych. Mają one być zakończone do 16 października 2017 r.


policja19 lipca na terenie Nowych Gliwic odbyły się uroczyste obchody Święta Policji.

Wśród 89 funkcjonariuszy, którzy z rąk komendanta wojewódzkiego odebrali akty mianowania na wyższe stopnie służbowe było aż 9 mundurowych z Komisariatu IV w Łabędach.

Jeden z naszych dzielnicowych – Grzegorz Tomanek – otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Gliwice

Na co dzień opiekuje się  rejonem, obejmującym ul. Chrobrego, Nad Kanałam, Fabryczną, Wasilewskiej, Kraszewskiego, Jagiełły, Piękną, Zawadzkiego, Jaracza, Mechaników, Spokojną, Jagodową, Oświęcimską, Grzybową, Nad Łąkami, Kolejową, Jagodową, Borówkową, Ziemięcicką.

Kierownictwu, funkcjonariuszom i pracownikom IV Komisariatu, z okazji Święta Policji życzymy sukcesów i satysfakcji z wykonywanych obowiązków. Niech Wasza służba innym spotyka się ze zrozumieniem i wsparciem ze strony mieszkańców.

Rada Osiedla Łabędy dziękuje za dotychczasową owocną współpracę i przekazuje gratulacje dla awansowanych i nagrodzonego dzielnicowego.


ulotkiW ostatnim czasie z dużą intensywnością rozklejane są na terenie Łabęd ulotki reklamujące pożyczki. Pojawiają się na latarniach, słupkach znaków drogowych, tablicach informacyjnych.

Na małym odcinku, pomiędzy ul. Wolności do Wrzosowej znaleźliśmy ich kilka.

Ich naklejanie jest nielegalne.

Wszystkie taki przypadki mogą być karane finansowo. Trzeba tylko rozklejacza złapać na gorącym uczynku.

Wszystkich, którzy widzą kogoś, kto przykleja reklamy na słupach, wiatach, drzwiach do klatek schodowych, prosimy o zgłoszenie tego faktu Straży Miejskiej, korzystając z bezpłatnego telefonu 986!

Na dziko wieszane ulotki szpecą, trudno je usunąć, mogą być próbą naciągania na pożyczkę, którą potem trudno będzie spłacić.

Dziś pojawiły się kolejne reklamy pożyczek. Wiszą na słupach przy ul. Strzelców Bytomskich, Radosnej, Wrzosowej, Różanej, Fiołkowej i pewnie w wielu innych miejscach.

Zgłosiliśmy sprawę Straży Miejskiej około godz. 10.00. Do Łabęd pojechał patrol interwencyjny.

 Zdjęliśmy jedną z reklam i dokładnie ją przeczytaliśmy. Zacytujemy Państwu to, co jest napisane drobnym drukiem:

 „Przykład reprezentatywny: Całkowita kwota pożyczki – 4000 z; Roczna Stopa Oprocentowania (RSO) 9,82%; Na całkowity koszt pożyczki, który wynosi 4520 zł składają się: opłata przygotowawcza – 129 zł, prowizja – 3261 zł, oprocentowanie – 530 zł; „Twój Pakiet”; – 600 zł; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) pożyczki – 96,27% ; umowa płatna w 30 miesięcznych ratach po 284 zł każda, całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta – 8520 zł.”

 Możecie Państwo ten zapis przeczytać osobiście, bo ulotka, niestety, wisi w wielu miejscach.


PORTOWA18 lipca w godzinach przedpołudniowych namalowane zostały linie ciągłe po obu stronach ul. Portowej.

Prace wykonane zostały na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich, z którym prowadziliśmy w tej sprawie dość długą korespondencję. Przekonywaliśmy, że wydzielenie części jezdni i utworzenie pasów dla pieszych i rowerzystów jest konieczne ze względu na ich bezpieczeństwo.

Jesteśmy przekonani, że nasze długie, często trudne zabiegi o powstanie linii były warte podjętych wysiłków.

Dziękujemy tym, którzy podjęli decyzję o ich wykonaniu.

Teraz możemy spokojniej czekać na przyszłoroczną budowę ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Portowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Staromiejską do magazynów Silsa.