INWESTYCJAW rok po nabyciu terenów przy ul. Zygmuntowskiej, spółka Dom100.eu rozpoczęła budowę mieszkań.

Decyzję o pozwoleniu na budowę Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Gliwicach wydał 23 lutego 2018 r.

W ramach inwestycji, która właśnie się zaczyna, powstaną dwa budynki mieszkalne wielorodzinne z garażami podziemnymi i garaż dwupoziomowy podziemny.

Budynki, zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, będą miały 6 kondygnacji. W jednym z nich będzie 36 mieszkań, w drugim 42.

Inwestycję prowadzi ta sama spółka, która kończy inwestycję mieszkaniową przy ul. Poezji.

Usytuowanie powstających obiektów można zobaczyć na załączonej mapce, pochodzącej ze strony miasta.


 

BUDOWA1W maju ubiegłego roku, w wyniku III ustnego przetargu nieograniczonego, sprzedane zostały działki nr 178/2, i 179/2, obręb Przyszówka przy ul. Zygmuntowskiej.

Właścicielem terenu został DOM100EU sp. z o.o. sp. komandytowa, mająca swoją siedzibę w Gliwicach przy ul. Podlesie 52.

Spółka jest już w Łabędach obecna. Aktualnie buduje przy ul. Poezji budynek mieszkalny, w którym znajdzie się 57 apartamentów.

Dziś, na terenie przy ul. Zygmuntowskiej rozpoczęły się roboty budowlane. Stawiane jest ogrodzenie i budowane przyłącze energetyczne.

Inwestor uzyskał w lutym 2018 r. pozwolenie na budowę dwóch budynków  mieszkalnych wielorodzinnych i garażu podziemnego, dwukondygnacyjnego. Druga kondygnacja znajdzie się na wysokości gruntu.

To kolejna inwestycja mieszkaniowa, realizowana na terenie Łabęd. W jej wyniku powstanie 78 mieszkań!


trawyPrzekazaliśmy Zarządowi Dróg Miejskich prośbę o wykoszenie traw w pasach drogowych na terenie Łabęd, szczególnie w miejscach, gdzie wysoka trawa zasłania widoczność, np. w rejonie wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Staromiejskiej, na skrzyżowaniu ul. Przyszowskiej z Toszecką, a także wzdłuż ul. Starogliwickiej, na całej długości ul. Wolności, przy placu Niepodległości.

Zwróciliśmy też uwagę na przycięcie gałęzi drzew i krzewów, przysłaniających chodniki dla pieszych. Wskazaliśmy ul. Starogliwicką, gdzie krzewy rozrosły się w takim stopniu, ze przejście jest coraz trudniejsze i rejon przystanku przy ul. Strzelców Bytomskich, gdzie gałęzie drzew przysłoniły chodnik.

Zwróciliśmy też uwagę na znak, stający przed skrzyżowaniem z ul. L. da Vinci, zakryty przez zieleń.

Do zgłoszeń dołączyliśmy zdjęcia, z których większość została przesłana przez osoby zgłaszające problem.

Bardzo im dziękujemy za troskę o nasze wspólne sprawy.


 

alkoholRada Miasta Gliwice, zgodnie z nowelizacją ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, ma obowiązek podjęcia uchwał w sprawie ustalenia:

  1. maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Gliwice,
  2. zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Gliwice.

Uczyni to w najbliższym czasie.

Rada Osiedla Łabędy, podobnie, jak wszystkie pozostałe, otrzymała prośbę o przekazanie w terminie do 4 czerwca opinii w sprawie przygotowanych w tych sprawach projektów uchwał.

Rada, przed jej sformułowaniem zaprasza mieszkańców Łabęd na spotkanie poświęcone przygotowywanym regulacjom, które odbędzie się 29 maja o godz. 18.30 w „Łabędziu”.


 

Nhutaasza łabędzka huta obchodzi dziś Dzień Hutnika i jubileusz 170 lecia istnienia.

To ważne wydarzenie w dziejach firmy, Łabęd, Gliwic i kraju.

Z okazji jubileuszu, o godz. 15.00 rozpoczęło się uroczyste spotkanie, w którym bierze udział   kierownictwo, pracownicy i liczni zaproszeni goście.

Gratulacje i życzenia okolicznościowe przekazali: minister Andrzej Dera w imieniu Prezydenta PR Andrzeja Dudy, Senatorowie i Posłowie RP, Wicewojewoda Śląski, przedstawiciel Grupy Kapitałowej Węglokoks, przedstawiciel Prezydenta Miasta Gliwice i wielu innych firm i instytucji.

Wyróżniający się pracownicy otrzymali odznaczenia państwowe. Wśród odznaczonych znalazł się Prezes Zarządu Huty „Łabędy” Zenon Górniak, który otrzymała Złoty Krzyż Zasługi.

Nagrodzono też tych, którzy mogą się pochwalić 45 i 40 letnim stażem pracy w hucie.

Wszystkim osobom z wiązanym z naszą hutą gratulujemy jubileuszu.

Huta Łabędy to zakład pracy, z którym związanych jest kilka pokoleń łabędzian.


 

zbiornikNa obrzeżach Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w rejonie ul. Klasztornej, znajduje się zbiornik retencyjny, który miał zbierać wodę z sąsiednich terenów.

Chyba sobie z tym nie radzi, bo w czasie ulew czy roztopów woda z KSSE spływa w kierunku zabudowań. Od jakiegoś czasu intensywnie zajmujemy się tym problemem.

W czasie jednej z wizyt przy zbiorniku zauważyliśmy dzieci, które zeszły w dół, po dość stromej betonowej skarpie. Był to dość niepokojący widok.

Aby zapobiec nieprzewidzianym zdarzeniom wystąpiliśmy do Zastępcy Prezydenta Miasta Piotra Wieczorka z wnioskiem o pilne wykonanie zabezpieczeń.

Uważamy, że nie może być tak, że osoby postronne, szczególnie dzieci, mają swobodny dostęp do wody, nawet nie wiadomo, jak głębokiej.

Rodziców zachęcamy do przestrzeżenia swoich dzieci przed zbliżaniem się do zbiornika retencyjnego przy ul. Klasztornej.


 

działkaW ostatnim czasie okazało się, że teren położony naprzeciw jednego z bloków przy ul. Planetarnej zmienił właściciela – z gminy Gliwice na osobę  fizyczną.

Zapytaliśmy o powód takiej zmiany Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Odpowiedź wskazuje, że losy działki nr 233 obręb Przyszówka są zawiłe i mają kilka etapów.

Etap I 

26 kwietnia 1989 r. w trybie przedwywłaszczeniowym została nabyta od osoby fizycznej na Skarb Państwa pod budowę osiedla Kosmonautów II. Z projektu wynikało, że miała ona stanowić działkę przedszkolną.

Etap II

Decyzją Wojewody Śląskiego z 3 marca 1992 r. stała się własnością Gminy Gliwice.

Etap III

Na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Wydział Gospodarki Nieruchomościami wszczął sprawę zbycia działki.

Etap IV

W związku z nabyciem działki w trybie wywłaszczeniowym i brakiem realizacji celu wywłaszczenia, Gmina Gliwice zawiadomiła poprzedniego właściciela o możliwości wystąpienia z roszczeniem o zwrot nieruchomości, aby nie narazić Gminy Gliwice na odpowiedzialność odszkodowawczą.

Etap V

Poprzedni właściciel wnioskiem z 10 października 2012 r. wystąpił o jej zwrot.

Etap VI

Gmina Gliwice nie mogła być sędzią we własnej sprawie dlatego wystąpiła do Wojewody Śląskiego o wyznaczenie organu do prowadzenia sprawy. Wojewoda wyznaczył Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

Etap VII

W wyniku postępowania administracyjnego ustalono brak realizacji celu wywłaszczenia i na podstawie art. 136 ustawy o gospodarce nieruchomościami wydał prawomocną decyzję o jej zwrocie na rzecz poprzedniego prawowitego właściciela, w wyniku czego został on zobligowany do zwrotu w ratach odszkodowania na rzecz Gminy Gliwice.

O zaistniałej sytuacji będą w obecności naszego przedstawiciela, rozmawiać mieszkańcy z władzami Spółdzielni Mieszkaniowej Łabędy.


 

łuk ZygmuntowskaW lutym informowaliśmy o kolejnym naszym wystąpieniu do Zarządu Dróg Miejskich w sprawie zmian w obrębie łuku na ul Zygmuntowskiej, gdzie wyjątkowo często dochodzi do zdarzeń drogowych.

ZDM zdecydował wtedy o przeprowadzeniu wizji w terenie i dokonaniu analizy parametrów technicznych stanu istniejącego drogi. Na ich podstawie miały zostać podjęte dalsze kroki związane z ewentualną korektą jezdni.

Wizja odbyła się. W jej wyniku podjęto decyzję o zleceniu opracowania technicznego, które przeanalizuje problemy występujące na łuku ul. Zygmuntowskiej.

Po wykonaniu dokumentacji, na jej podstawie będzie możliwe podjęcie dalszych działań.

Od momenty uzyskania powyższej informacji minął miesiąc. Dopytamy, jak sprawa wygląda teraz.


 

KlasztornaProblemem nadmiaru wód, gromadzących się na skraju terenu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Klasztornej zajmowaliśmy się poprzednio pod koniec października ubiegłego roku.

Wtedy, nadmiar wody przez kilka godzin pompował samochód PWiK, a firma prowadząca w sąsiedztwie swoją inwestycję, w porozumieniu z kierownictwem KSSE, przeprowadziła prace, mające zapobiec przepływaniu wód w kierunku zabudowań.

Ostatnia ulewa spowodowała, że problem znów wymagał podjęcia.

Przedstawiciel Rady Osiedla Łabędy wykonał 4 maja dokumentację fotograficzną terenu. Natomiast 7 maja spotkał się na miejscu z przedstawicielem KSSE, aby porozmawiać o możliwych działaniach.

Będziemy o nich Państwa informować.


 

KosmonautówPostęp prac na ul. Kosmonautów jest widoczny.

Są już chodniki, dojścia do klatek i wjazdy do garaży, ścieżka w kierunku działek, parking.

Utwardzony został fragment pobocza, na którym będzie można w lepszych niż dotychczas warunkach, postawić samochody.

Usunięta została też trelika, z której wykonana była nawierzchnia drogi.

Nawożony, rozsuwany i ubijamy jest materiał stanowiący podbudowę jezdni.

Wykonywana jest też nowa deszczówka. W głębokich wykopach umieszczane są odpowiednie elementy betonowe, stanowiące przyszłe kanały przepływu wody.

Zaglądamy na budowę regularnie. To ważne, bo zwykle zauważamy coś, co można zrobić inaczej, tak, żeby wydane pieniądze jak najlepiej służyły mieszkańcom.

Dziś, wykonawcy remontu zwrócili nam uwagę na konieczność wykonania dodatkowego fragmentu chodnika w rejonie garaży. Przekazaliśmy sugestie w tej sprawie inspektorowi nadzoru.