SzuwarekStan tzw. Szuwarka, stawu położonego przy ul. Makuszyńskiego, stale się pogarsza.

Problem polega na tym, że jego część znajduje się na terenie, należącym kiedyś do dawnej kopalni. Potem zarządzała nim Kompania Węglowa S. A., a teraz Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

O przyjęcie terenu zabiegamy od wielu lat. Sprawdziliśmy posiadaną dokumentację. Odnaleźliśmy pisma z roku 2007, nie wykluczone, że są wcześniejsze.

Niezmiennie prosimy Prezydenta Miasta o przejęcie terenu, a prezydent zabiega o to u właściciela. A właściciel… pomimo upływu co najmniej 10 lat starań, do dziś nie rozwiązał problemu.

W oczekiwaniu na odpowiedź SRK S.A. odwiedziliśmy, nie po raz pierwszy, piękny niegdyś teren Szuwarka. Wygląd jest przygnębiający. Na brzegu stawu leżą śmieci. Lustro wody jest coraz mniejszy. Rozrasta się roślinność. Muszla koncertowa podupada, jest zniszczona i popisana.


 

StrzechaInformowaliśmy wcześniej, że od 2013 r. zabiegamy o utworzenie w Łabędach domu pobytu dziennego dla osób starszych.

Pierwotnie interesowaliśmy się obiektem przy ul. Fiołkowej 24, ale okazał się on zbyt duży. Dziś wiemy, że stało się dobrze, bo ulokowały się tam Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, prowadzone przez Fundację „Różyczka”.

Do pomysłu wróciliśmy w roku 2017. Odżył w związku z dwukrotną nieskuteczną próbę sprzedaży tzw. „Strzechy”. Uznaliśmy, że byłoby to doskonałe miejsce dla Seniorów. I zaczęliśmy o niego zabiegać.

Koniec roku przyniósł pierwsze działania, które dały nam nadzieję, że to ważne, ale i trudne zadanie zostanie przez miasto podjęte.

W listopadzie, Ośrodek Pomocy Społecznej i Wydział Gospodarki Nieruchomościami przeprowadziły wizję obiektu pod kątem ewentualnego przeznaczenia go na dom pobytu dziennego. Nieruchomość bardzo się pracownikom OPS podobała. Władze miasta były pomysłowi przychylne.

2 stycznia 2018 r. otrzymaliśmy informację o rozpoczęciu procedury przejęcia w trwały zarząd nieruchomości przy ul. Partyzantów 30 przez Ośrodek Pomocy Społecznej. To doskonała wiadomość. Oznacza początek prac nad utworzeniem w Łabędach domu pobytu dziennego.


PECW związku z budową nowej sieci ciepłowniczej na terenie Łabęd, zwróciliśmy się do Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Piotra Wieczorka z prośba o udzielenie odpowiedzi na pytania, dotyczące I, II i III etapu inwestycji PEC – Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach.

Etap I

 1. Ile wspólnot skorzystało z możliwości przyłączenia się do nowej sieci? Do ilu mieszkań zostało doprowadzone ciepło miejskie?
 2. Czy przyłączono do sieci kolejne mieszkania, po zakończeniu prac, prowadzonych w ramach I etapu?

Etap II

 1. Ile wspólnot skorzystało z możliwości przyłączenia się do nowej sieci? Do ilu mieszkań zostało doprowadzone ciepło miejskie?
 2. Czy planowane jest doprowadzenie ciepła miejskiego w roku 2018 do kolejnych mieszkań, objętych II etapem inwestycji?
 3. Jakie firmy realizowały II etap inwestycji?
 4. Czy termin realizacji umowy został dotrzymany?
 5. Czy na wykonawców nałożono jakieś kary, jeśli tak to za co i w jakiej wysokości?
 6. W jakim terminie zostaną usunięte szkody, powstałe w ramach prowadzonych prac?
 7. Z jakimi podmiotami będą prowadzone odbiory prac związanych z przywracaniem stanu pierwotnego terenów i urządzeń?

Etap III

 1. Jaki jest harmonogram prac w ramach III etapu inwestycji PEC – Gliwice?
 2. Jaki będzie przebieg nowej sieci ?
 3. Do których wspólnot i instytucji kierowana jest oferta dostarczenia ciepła miejskiego, związana z realizacją II etapu?

przystanek końcowyPrzypominamy sprawę przystanku końcowego komunikacji miejskiej, położonego na działce Skarbu Państwa, pozostającej w zarządzie Zakładów Mechanicznych Bumar – Łabędy.

Wcześniej informowaliśmy o wieloletnich, bezskutecznych zabiegach Miasta Gliwice o przejęcie terenu do własnych zasobów.

Warto podkreślić, że własność gruntu determinuje przeprowadzenie remontu przystanku, który jest w bardzo złym stanie.

Ostatnia informacja dotyczącą aktualnych działań miasta mówiła o tym, że 10 listopada 2017 r.  wystosowana została do ZM Bumar – Łabędy S.A. oferta wykupu działki nr 74/1 obręb Łabędy, za cenę uwzględniającą 99% bonifikatę od wartości działki.

15 grudnia zapytaliśmy, czy coś się w sprawie zmieniło.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami pismem z 29 grudnia 2017 r. poinformowała, że pomimo skierowanej do ZM Bumar – Łabędy prośby o udzielenie odpowiedzi na złożoną ofertę, wysłaną do zarządcy 19 grudnia 2017 r., do dnia dzisiejszego nie otrzymała odpowiedzi.

Mamy nadzieję, że osoby, od których zależy termin i treść decyzji w sprawie działki nr 74/1 skutecznie zajmą się sprawą.

Będziemy o to stale dopytywać.


SzuwarekJak zaklęty milczy zarządca działki nr 701 obręb Przyszówka, na której położona jest część tzw. Szuwarka.

Jest nim Spółka Restrukturyzacyjna Kopalń S.A., następca prawny Kompanii Węglowej S.A.

Bez pozyskania działki do zasobów Miasta Gliwice nie jest możliwa rewitalizacja tego pięknego niegdyś miejsca. A zabiegamy o to od wielu lat.

Miasta proponowało wszystko, co możliwe – darowiznę, kupno, a ostatnio zamianę działek.

I co? I nic?

Wygląda na to, że Spółki nie obowiązują ani terminy, ani zwykła grzeczność wobec kogoś, kto kieruje do niej jakąś ważną społecznie propozycję.

Pismem z 27 kwietnia 2017 r. miasto przedłożyło Kompanii ofertę cenową transakcji zamiany, natomiast pismem z dnia 18 października 2017 r. skierowano do SRK prośbę o ustosunkowanie się do ww. oferty.

Jak informuje Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, do dnia 29 grudnia 2017 r. miasto nie otrzymało odpowiedzi na przesłane pisma.


KLAPANie wiadomo dlaczego wykonawca prac prowadzonych pomiędzy ul. Batorego i Przyszowskiej nie przykrył wlotu do wybudowanego tam kanału, ale położył na nim siatkę, którą można było łatwo zdjąć.

Ponieważ nie wyglądało to na bezpieczne, poprosiliśmy o interwencję Straż Miejską. Dzielnicowi byli bardzo skuteczni. Po ich rozmowie z wykonawcą problem zniknął. Okazało się, że można go było rozwiązać od ręki.

Dzielnicowym dziękujemy za pomoc.

Niby nic, a mogło stanowić zagrożenie. W takich przypadkach konieczna jest natychmiastowa reakcja.


KLAPADziś rozpoczęliśmy przegląd miejsc, w których prowadzona była inwestycja PEC i które w najbliższym czasie będą musiały zostać naprawione.

W sąsiedztwie rozebranego chodnika, łączącego ul Batorego i Przyszowską, zauważyliśmy niewystarczająco – naszym zdaniem – zabezpieczony wlot do kanału.

Ponieważ miejsce to jest licznie uczęszczane przez pieszych, w tym dzieci, podjęliśmy interwencję w tej sprawie.


TERENZapewne zbliżające się święta spowodowały, że do Rady skierowana została interwencja mieszkanki, w sprawie śmieci zalegających w sąsiedztwie sklepów przy ul. Przyszowskiej.

Poprosiliśmy o pomoc naszą dzielnicową Straży Miejskiej. Efekt był natychmiastowy. Po południu zostaliśmy poinformowani o uprzątnięciu terenu.

Serdecznie dziękujemy naszej dzielnicowej Agacie Łabuszewskiej–Turlej za duże tempo wysoką skuteczność działania.

Dziękujemy też za przesłane zdjęcia, dokumentujące obecny stan terenu.


StrzechaPismem z 2 listopada 2017 r. wystąpiliśmy do Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Krystiana Tomali z prośbą o utworzenie w Łabędach domu dziennego pobytu.

Prezydent poinformował nas, że potrzeby łabędzkich Seniorów są poddawane analizie.

W międzyczasie, w ramach bieżących działań podejmowanych przez Radę, poszukiwaliśmy sojuszników, którzy mogliby wesprzeć nasze zabiegi o utworzenie placówki i ulokowanie jej w obiekcie przy ul. Partyzantów. 30.

28 listopada, wspólnie z przedstawicielami Ośrodka Pomocy Społecznej i Wydziału Gospodarki Nieruchomościami obejrzeliśmy obiekt i jego otoczenie.

Pismem z 6 grudnia poprosiliśmy Zastępcę Prezydenta Miasta Adama Neumanna o niesprzedawalnie „Strzechy” i przekazanie jej na potrzeby domu pobytu dziennego.

Dziś otrzymaliśmy pismo prezydenta Krystiana Tomali, w którym napisano :

„ W odpowiedzi na wniosek z 6.12. 2017 r. w sprawie utworzenia domu dziennego pobytu w lokalu przy ul. Partyzantów 30, informuję o wstępnej zgodzie na przekazanie powyższego lokalu na wskazany cel.

Obecnie, w związku z ogłoszonym przez MRPiPS konkursem w ramach Programu wieloletniego „Senior+”, edycja 2018, trwają prace przygotowawcze do złożenia wniosku konkursowego o dofinansowanie kosztów utworzenia Dziennego Domu „Senior+” w ww. lokalizacji.

Ostateczna decyzja o utworzeniu domu […] zostanie podjęta po rozstrzygnięciu powyższego konkursu.”


TęczaDziś w obiekcie przy ul. Fiołkowej odbyło się spotkanie wigilijne.

Przy wspólnym stole usiadło ponad 40 niepełnosprawnych korzystających na co dzień z zajęć prowadzonych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej, członkowie Fundacji „Różyczka” oraz zaproszeni goście.

Życzenia zebranym złożył ks. Robert Chudoba, dyrektor Centrum Edukacyjnego im. Jana Pawła II.

W spotkaniu uczestniczyła przewodnicząca naszej Rady Osiedla.

Każdy kontakt z osobami przybywającymi w obiekcie przy ul. Fiołkowej, uśmiechniętymi, życzliwymi, szukającymi kontaktu z drugim człowiekiem,  to wielkie i pozytywne przeżycie.

Życzymy Im dobrych świat i wielu wspaniałych przeżyć w nowym roku, spędzonym w Łabędach, w miejscu, które jest dla Nich nowe i którego wciąż się uczą.