56492578_2456467317919471_9721787323514880_n4 kwietnia Rada Osiedla Łabędy odbyła ostatnie w kadencji 2015 – 2019 posiedzenie plenarne.
W obradach wzięło udział 12 członków Rady: T. Barcik, B. Fic, S. Gorczyca-Kamaj, S. Grzechca, R. Jaros, B. Kończak, D. Kosowicz, E. Mizera, B. Pietrzak, K. Sowa, J. Szubert, P. Tyrakowski oraz przewodniczący Klubu Seniora S. Kurczab.
Nieobecni to: P. Caban, G. Maszniew, R. Michalski.
W części posiedzenia uczestniczył Prezydent Miasta Gliwice Zygmunt Frankiewicz.

Rada Osiedla Łabędy m.in. :
1.podjęła uchwałę nr 41/2018 Rady Osiedla Łabędy z 4 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowania do Zarządu Dróg Miejskich wniosku dotyczącego wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na niektórych ulicach na terenie Łabęd,
2. podsumowała swoją pracę w kadencji 2015 – 2019,
3. przyjęła informację dotyczącą wyborów do Rady, wniosków złożonych w ramach budżetu obywatelskiego, środków pozyskanych na organizację imprez ponadosiedlowych,
4. podziękowała Prezydentowi Miasta za wspieranie rozwoju Łabęd.

Wcześniej zaprezentowaliśmy Państwu dane dotyczące frekwencji na posiedzeniach plenarnych.
W kolejnych materiałach zaprezentujemy szczegółowe informacje o wynikach pracy Rady w mijającej kadencji.


 

56389420_2456480844584785_5212938975525732352_nUczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przygotowali i zaprezentowali swoje artystyczne talenty w ramach koncertu, który odbył się 4 kwietnia.
Scena „Łabędzia” zapełniła się młodymi tancerzami i muzykami.
Licznie zgromadzeni widzowie słuchali i oglądali ciekawe występy i nagradzali je gromkimi brawami. 
W holu „Łabędzia” można było skorzystać z artykułów, przygotowanych przez uczniów do sprzedaży.
Impreza miała charakter charytatywny.
Byliśmy na miejscu.
W imprezie wzięli udział członkowie Klubu Seniora.
Gratulujemy organizacji i frekwencji.


 

Prezentujemy Państwu zestawienie, zawierające informację, dotyczącą obecności członków Rady Osiedla Łabędy w kadencji 2015 – 2019 na posiedzeniach plenarnych.
Poniższe dane mają potwierdzenie z listach obecności, przechowywanych w dokumentacji Rady.
Zestawienie obrazuje udział w 52. posiedzeniach. Nie uwzględniliśmy w nim posiedzeń odbywanych w formie prac społecznych, wykonywanych corocznie przez członków Rady w ramach akcji Sprzątanie Świata. Nie ma też w nim posiedzenia zwołanego na 4 kwietnia.
Prośba o informację na temat frekwencji znalazła się w komentarzach do jednego z naszych wpisów. Zdeklarowaliśmy wtedy gotowość do opracowania stosownego dokumentu i zaprezentowania go Państwu. I właśnie to czynimy.
Zestawienie wykonała Przewodnicząca Zarządu Osiedla Łabędy Sabina Gorczyca – Kamaj.

1. Tadeusz Barcik – 96,15 %
2. Piotr Caban – 3,85 %
3. Bernard Fic – 40,38 %
4. Sabina Gorczyca-Kamaj – 96,15 %
5. Stefania Grzechca – 100 % (w Radzie od 16.11.2017)
6. Renata Jaros – 65,40 %
7. Barbara Kończak – 96,15 %
8. Dariusz Kosowicz – 67,31 %
9. Grażyna Maszniew – 57,69 %
10. Roman Michalski – 71,15 %
11. Ewa Mizera – 96,15 %
12. Bogusław Pietrzak – 57,69 %
13. Krystyna Sowa – 100 %
14. Joanna Szubert – 57,69 %
15. Jerzy Tyrakowski – 86,54 %


56363622_2455401368026066_7558062011871920128_n


 

porządkiOd kilku dni trwa pozimowe sprzątanie ulic, chodników, skwerów i terenów zielonych.

Prace prowadzone są zarówno w dzień, jak i w nocy.

Z jezdni usuwane są zalegające przy krawężnikach piasek i inne pozostałości po zimie. Chodniki czyszczone są ręcznie i mechanicznie. Wszędzie tam, gdzie, niestety, z powodu zaparkowanych aut, samochód czyszczący nie będzie mógł wjechać, konieczne będzie ręczne zamiatanie.

Swoje tereny sprząta Miejski Zarząd Usług Komunalnych. Dziś jego ekipa, przez cały dzień, pracowała na terenie przy przepompowni ścieków na ul. Strzelców Bytomskich.


 

pawilon434 i 435 obręb Łabędy wyburzeń części obiektów oraz prac budowlanych, wymagających stosownych zezwoleń,

Na początku roku informowaliśmy Państwa, że PSS Społem sprzedała tereny, na których znajduje się dawna Biedronka i dwa parterowe pawilony.

Pracownikom prowadzącym prace remontowe w dawnej Biedronce przekazaliśmy prośbę o możliwość skontaktowania się z nowym właścicielem i zapytanie o plany. Niestety, kontaktu nie mamy.

Docierają do nas wprawdzie nieoficjalne informacje o mających się zadziać zmianach, ale przekazywać ich nie chcemy i nie możemy.

Aby pozyskać o przekazać mieszkańcom  wiarygodne informacje, zapytaliśmy Wydział Architektury i Budownictwa:

1.  czy do Wydziału wpłynęły dokumenty, na podstawie których możliwe będzie prowadzenie na terenie działek nr 429,

2.  czy na działkach nr 429, 434 i 435 obręb Łabędy możliwa jest budowa parkingów?

Zapytaliśmy o to, bo dawne tereny i budynki PSS Społem położone są centralnie, a o ich nowe przeznaczenie pyta nas wielu mieszkańców Łabęd.

Odpowiedź otrzymamy po 14 dniach.


 

stacja rowerowaOd 1 marca znów będzie można korzystać z miejskich rowerów. Gliwiczanie będą mieć do dyspozycji 150 rowerów w 15 stacji wypożyczeń.

Nasza, łabędzka stacja zlokalizowana jest przed „Łabędziem”.

Urząd przypomina:

„Rower może wypożyczyć każdy zarejestrowany użytkownik. Warto jednak pamiętać, że aby to zrobić na koncie w systemie musi być co najmniej 10 złotych. Kto nie ma jeszcze konta, może je założyć na stronie internetowej Gliwickirower.pl lub poprzez aplikację mobilną Nextbike.
Pierwsze 15 minut każdego wypożyczenia jest bezpłatne.”


 

zasadyMiasto Gliwice przygotowuje nowe zasady najmu mieszkań komunalnych.
Będą one adresowane do mieszkańców, których dochód jest za duży, aby otrzymać lokal gminny, a jednocześnie za mały, żeby skorzystać z zasobów TBS.

Nowe zasady powstają w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej.

Zostaną przedstawione radnym miejskim, a potem przyjęte w formie uchwały na jednej z sesji Rady Miasta Gliwice.

Będą dotyczyć mieszkań oddanych do użytku po 30 czerwca 2019 r.

Zainteresowani powinni pilnie poszukiwać informacji na ten temat w różnych źródłach – m.in. na stronie miasta i na portalu Rady Osiedla Łabędy.


 

zasadyMiasto pracuje nad nowymi zasadami najmu mieszkań komunalnych.

Rada Miasta Gliwice ustali je w oparciu o przepisy zmienionej ustawy o ochronie praw lokatorów, która wejdzie w życie 1 kwietnia 2019 r.
Będzie to miało miejsce najprawdopodobniej w pierwszym kwartale br.

Czyją sytuację te nowe zasady poprawią?

Wyjaśnił to Zastępca Prezydenta Miasta Adam Neumann w materiale opublikowanym 11 października 2018 r. na portalu InfoGliwice:

„Mamy już dobrą miejską ofertę dla osób o bardzo niskich dochodach, dla których przeznaczane są odnowione mieszkania komunalne z tzw. listy podstawowej, a także propozycję dla mieszkańców nieco lepiej zarabiających, uprawnionych przez to do najmu mieszkań komunalnych wymagających remontu. Do osób średnio sytuowanych i zarabiających dużo /do określonego poziomu/ kierowana jest oferta mieszkaniowa dwóch gliwickich TBS–ów. Wiemy jednak, że potrzeby mieszkaniowe gliwiczan, plasujących się finansowo gdzieś w okolicach dolnej granicy dochodowej obowiązującej w TBS-ach, są dużo większe. Skupiliśmy się więc na zaplanowaniu nowej, korzystnej i bardzo potrzebnej miejskiej oferty najmu dla pracujących mieszkańców i pracujących gliwickich rodzin, uzyskujących dochody w przedziale plus–minus 20% dolnej granicy dochodowej wyznaczonej dla TBS-ów.”

Będziemy o postępach w tej sprawie informować.