psie odchodyPo raz kolejny wracamy do problemu, który zamiast maleć to rośnie.

PSIE ODCHODY straszą w wielu miejscach Łabęd.  

Jedno z takich miejsc zostało przez nas „odkryte”, choć, nie wymagało to wielkiego wysiłku, przy samym chodniku na ulicy Batorego. Zalega tam mnóstwo pamiątek po psie lub psach.

Zastanawiające. Wygląda na to, że ktoś zrobił sobie w tym miejscu stały punkt psich wizyt.

Zastanawiać może, czy osobie, która dzierżawi to miejsce nie przeszkadza jego wygląd. Zdziwi się, gdy będzie musiała te piękne ozdoby posprzątać.

Warto wiedzieć, że odchody psie to nie tylko coś nieestetycznego, ale przede wszystkim coś bardzo groźnego dla naszego zdrowia.

Takich miejsc, jak to ze zdjęcia jest w Łabędach dużo. Wystarczy się rozejrzeć. Niewłaściwe zachowania właścicieli psów denerwuje coraz większą liczbę mieszkańców naszej dzielnicy. Domagają się przestrzegania zasad, a przede wszystkim szacunku dla tych, którzy korzystają z miejsc publicznych. 

Rada Osiedla nadal będzie zabiegać o zmianę w tym zakresie.

GDZIE WRZUCAĆ ODCHODY ZWIERZĘCE ?

Rada Osiedla Łabędy została poproszona o rozpowszechnienie komunikatu, podpisanego przez Mariolę Pendziałek – Naczelnika Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych w sprawie wyrzucania psich odchodów:

„W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi wyrzucania odchodów zwierzęcych do koszy ulicznych Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych na podstawie uzyskanej opinii prawnej wyjaśnia, że należą one do grupy odpadów komunalnych.

Związane jest to z faktem, iż przy klasyfikacji odpadów uwzględnia się źródła ich powstawania.

W związku powyższym informujemy, że odchody zwierzęce można wyrzucać zarówno do dedykowanych dla nich pojemników jak i do koszy ulicznych czy kontenerów znajdujących się w boksach śmietnikowych.”


odbioryZakończyły się prace budowlane związane z II etapem inwestycji PEC. Teraz przyszedł czas na sprawdzenie, czy tereny udostępnione wykonawcy zostały doprowadzone do stanu pierwotnego.

W imieniu miasta jakość przeprowadzonych prac sprawdza:

  1. Zarząd Dróg Miejskich – jezdnie, chodniki, wjazdy, pasy drogowe, w tym zieleń, na ul. Wolności, Majakowskiego, Batorego, Tuwima, Partyzantów, Wieniawskiego,
  2. Miejski Zarząd Usług Komunalnych – skwerek przy ul. Tuwima,
  3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami – chodnik łączący ul. Batorego z ul. Przyszowską.

5 marca przeprowadzono 2,5 godzinną wizję w terenie z udziałem przedstawicieli PEC – Gliwice, wykonawców prac, ZDM, Rady Osiedla Łabędy.

Dokładnie obejrzano zniszczone podczas budowy tereny. W wyniku przeglądu wskazane zostały miejsca, w których konieczne jest wykonanie poprawek. Protokoły końcowe zostaną podpisane dopiero po zakończeniu usuwania usterek.

CZĘŚĆ NAPRAW ODBIORĄ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE.

Wiele miejsc, których stan ucierpiał w związku z prowadzoną inwestycją PEC, jest własnością wspólnot mieszkaniowych. To one powinny dopilnować, aby powstałe zniszczenia zostały naprawione przed podpisaniem przez zarządców i zarządy protokołów odbioru końcowego wykonanych prac.


PECZakończyły się prace budowlane związane z II etapem inwestycji PEC.
Teraz przyszedł czas na sprawdzenie, czy tereny udostępnione wykonawcy zostały doprowadzone do stanu pierwotnego.

W imieniu miasta jakość przeprowadzonych prac sprawdza:
1. Zarząd Dróg Miejskich – jezdnie, chodniki, wjazdy, pasy drogowe, w tym zieleń,  na ul. Wolności, Majakowskiego, Batorego, Tuwima, Partyzantów, Wieniawskiego,
2. Miejski Zarząd Usług Komunalnych – skwerek przy ul. Tuwima,
3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami – chodnik łączący ul. Batorego z ul. Przyszowską.

Dziś przeprowadzono wizje w terenie z udziałem przedstawiciele PEC -Gliwice, wykonawców prac, ZDM, Rady Osiedla Łabędy.
Dokładnie obejrzano zniszczone podczas budowy tereny. W wyniku przeglądu wskazane zostały miejsca, w których konieczne jest wykonanie poprawek.

Zastrzeżenia odnosiły się do jakości prac odtworzeniowych, uszkodzeń chodników, zniszczeń zieleni.

Protokoły końcowe zostaną podpisane dopiero po zakończeniu usuwania usterek.


PortowaW związku z wcześniejszymi zapowiedziami budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Portowej w roku 2018 i częściowo wykonanym już przygotowaniem pasa drogowego pod potrzeby tej inwestycji, zapytaliśmy Zarząd Dróg Miejskich o stan przygotowań do realizacji zadania.

1 marca otrzymaliśmy na ten temat informacje.

ZDM poinformował nas, że w związku z koniecznością wykonania kanalizacji deszczowej, której na odcinku od magazynów Silsa do skrzyżowania z ul. Staromiejską nie ma, realizacja ścieżki zostaje przesunięta na rok 2019 lub lata następne.

Zadanie związane z budową kanalizacji deszczowej – projekt i wykonanie – realizuje Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

Ponieważ o budowę ścieżki zabiegamy z dużą intensywnością, będziemy „pilnować sprawy” i informować Państwa o kolejnych jej etapach.

W pierwszej kolejności zapytamy o termin wykonania projektu odwodnienia.


ZygmnuntowskaDziś otrzymaliśmy stanowisko Zarządu Dróg Miejskich w sprawie naszej prośby o rozważenie możliwości wykonania korekty łuku ul. Zygmuntowskiej w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

ZDM napisał:

[…] w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na wskazanym odcinku ul. Zygmuntowskiej, wprowadzono szereg rozwiązań, m.in. takich, jak: ograniczenie prędkości do 40 km/h, aktywne oznakowanie prowadzące U-3a oraz oznakowanie A-30 z tablicą T-15, ostrzegające o miejscu, w którym występują zdarzenia drogowe i mające na celu ich eliminację.

Ponadto, tut. Jednostka przeprowadzi w najbliższym czasie wizję w terenie i analizę parametrów technicznych stanu istniejącego […], na podstawie której zostaną podjęte dalsze kroki związane z ewentualną korektą jezdni na łuku.”

Cieszy nas ta informacja. Oznacza, że sprawa jest otwarta. Podjęliśmy starania o możliwość uczestniczenia w planowanej wizji.


pwikW związku z mającymi ostatnio miejsce awariami sieci wodociągowej na terenie Łabęd, zapytaliśmy Wydział Nadzoru Właścicielskiego o remonty, które Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji planuje wykonać w roku 2018.

Z otrzymanej 28 lutego pisemnej odpowiedzi wynika, że :

  1. „W roku 2018 na terenie osiedla Łabędy PWiK planuje wykonanie remontu sieci wodociągowej w ul. Przyszowskiej o łącznej długości 430 m oraz remontu sieci wodociągowej w ul. Poezji o długości 300 m.
  2. Remonty planuje się wykonać w II kwartale 2018 r.
  3. W Planie Zadań Remontowych Spółki na rok 2018 zarezerwowano na ten cel łącznie 720 tys. zł.
  4. Z uwagi na powtarzające się awarie w ciągu ul. Przyszowskiej, PWiK Sp. z o.o. rozważy przeznaczenie dodatkowych środków na rozszerzenie zakresu remontu, będzie to jednak uzależnione od możliwości korekty innych koniecznych potrzeb ujętych w Planie Zadań Spółki na rok 2018.”

O szczegóły realizacji zadania będziemy pytać na bieżąco. Najbardziej będzie nas interesować czas wykonania remontów i uciążliwościach, jakie one spowodują.


DTEATRziś w „Łabędziu” odbyła się premiera spektaklu pt. „Śnieżynka” w wykonaniu Teatru DoiDo, działającego w ramach Młodzieżowego Domu Kultury.

Na scenie wystąpiło dziesięcioro młodych, utalentowanych aktorów, którzy od ponad roku przygotowywali dzisiejszy występ pod kierunkiem Wojtka Kotylaka.

Dopisali widzowie. Sala widowiskowa wypełniona była po brzegi. Po zakończeniu spektaklu były brawa, podziękowania, gratulacje, zdjęcia i kwiaty.

Warto podkreślić, że wszyscy aktorzy i opiekun grupy to mieszkańcy Łabęd.

O kwiaty i ciasto dla artystów także zadbali łabędzianie – właściciele Cukierni Kobzik i Kwiaciarni Glor.

Zajęcia teatralne, w ramach których przygotowano występ, odbywają się w Centrum Sportowo – Kulturalnym „Łabędź”.

Rada Osiedla Łabędy gratuluje wszystkim twórcom spektaklu „Śnieżynka” odniesionego sukcesu, szczególnie aktorom, którzy pokazali na jak wiele ich stać.

Rodzicom gratulujemy udanego występu Ich dzieci.

Dyrektorowi MDK Tadeuszowi Strassbergerowi i Wojtkowi Kotylakowi dziękujemy za kierowanie do mieszkańców Łabęd ciekawej oferty zajęć artystycznych.

Dzisiejsza premiera pozwala nam stwierdzić, że „Łabędź” działa tak, jak się nam marzyło!!!


wieszakW ostatnim czasie przygotowaliśmy plakaciki informujące, że każdy, kto potrzebuje ciepłego okrycia, może pójść pod Łabędzia i ze stojącego tam wieszaka z ubraniami wziąć sobie płaszcz, kurtkę, szalik…

Zamieściliśmy je w różnych punktach Łabęd, gdzie może je zobaczyć i przeczytać wiele osób.

Zajrzała też do nas zima. Jest zimno i potrzeba cieplejszego ubierania się jest większa niż wcześniej.

Obydwie te sytuacje sprawiły, że ubrania z wieszaka szybko znikają.

Dlatego prosimy tych, którzy mogą jeszcze zawiesić na nim zbędne okrycia, aby uczynili to jak najprędzej.


naprawyTrwają naprawy jezdni. Pracom naprawczym sprzyja pogoda.

W ostatnim czasie, na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich, prace prowadzono między innymi na ul. Wolności, Partyzantów, Przyszowskiej, R. Luksemburg.

Rada Osiedla Łabędy na bieżąco zgłasza zauważone ubytki. Przyjmuje też zgłoszenia od mieszkańców i przekazuje do służ miejskich.

Wszelkie informacje, wskazujące konkretne miejsca, w których pojawiły się ubytki, są niezwłocznie wykorzystywane w ramach zleceń wystawianym firmom naprawiającym drogi.